CỎ BIỂN

Bèo tây, lục bình

thông tin liên hệ
Mr. TonsmithPham
Hotline ( 24/7 )
+84 983 055 511 - +84 2373 652 651

RỔ, GIỎ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

VAS12125
VAS12125
VAS12177
VAS12177
VAW21538
VAW21538
VAS11110
VAS11110
VAS11253S2 LBlu
VAS11253S2 LBlu
VAS11253S2 Pr
VAS11253S2 Pr
VAW22107
VAW22107
VAW22109 WS
VAW22109 WS
VAW23025
VAW23025
VAW23029
VAW23029

Túi, túi xách

VAS11626 Or
VAS11626 Or
VAS11628
VAS11628
VAS11110
VAS11110
VAS11253S2 LBlu
VAS11253S2 LBlu
VAS11253S2 Pr
VAS11253S2 Pr
VAS11663
VAS11663
VAS11629
VAS11629
VAS11638
VAS11638
VAS11647
VAS11647
VAS11661B
VAS11661B

Các đồ đựng bằng tre đan

VAB11001 S3
VAB11001 S3
VAB11002 s2
VAB11002 s2
VAB11003 S4
VAB11003 S4
VAB11004 S10
VAB11004 S10
VAB11005 S7
VAB11005 S7
VAB11009 S2
VAB11009 S2
VAB11010 S2
VAB11010 S2
VAB11011 S3
VAB11011 S3
VAB11012 S3
VAB11012 S3
VAB11013
VAB11013

Hộp, giỏ

VAS12014
VAS12014
VAS12015
VAS12015
VAS12017
VAS12017
VAS12018 B
VAS12018 B
VAS12018
VAS12018
VAS12019
VAS12019
VAS12022
VAS12022
VAS12023
VAS12023
VAS12024
VAS12024
VAS12027 G
VAS12027 G

Thảm

VAS13003
VAS13003
VAS13004
VAS13004
VAS13005
VAS13005
VAS13006
VAS13006
VAS13009
VAS13009
VAS13013
VAS13013
VAS13014
VAS13014
VAS13015 B
VAS13015 B
VAS13016
VAS13016
VAP16006
VAP16006

Giấy phép kinh doanh số: 2801425368 - Sở KHĐT T. Thanh Hóa cấp ngày: 28/08/2009. - Người đại diện: Phạm Minh Tôn